Project Description

Som danskt originaldesignkök inordnar sig uno form i raden av danska möbelklassiker som med banbrytande design och ett önskemål om förändring har profilerat sig inom dansk designkultur.

→ Läs mer om Uno Form på unoform.se